Residuos téxtiles para mellorar a sustentabilidade de materiais de construción

Materiais téxtiles para obter paneis para divisións interiores que poden ser utilizados tanto en obra nova como na rehabilitación de edificios.

28f7a6dfd81b211ee4e2e52d275ab0a4367a6f40
Tres investigadoras da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade Politécnica de Madrid (UPM) levaron a cabo unha investigación na que utilizaron materiais téxtiles para obter paneis para divisións interiores que poden ser utilizados tanto en obra nova como na rehabilitación de edificios. Os paneis obtidos con este método teñen un peso menor respecto doutros similares do mercado e mellores prestacións térmicas e acústicas. Ademais, o uso de materiais reciclados contribúe significativamente á redución do consumo enerxético derivado da fabricación de materiais, á vez que reduce o impacto ambiental da súa incineración ou do seu almacenamento en vertedoiros.

O sector da construción ten un elevado impacto no consumo enerxético e nas emisións de dióxido de carbono á atmosfera. Dentro daquel, os materiais e os procesos de produción derivados do seu uso teñen un elevado impacto na eficiencia enerxética da edificación. Por iso, o uso de materiais residuais contribúe non só á redución do consumo enerxético na produción de novos produtos senón tamén ao incremento do ciclo de vida. Coñecedores diso, así como dos problemas ambientais xerados pola acumulación de residuos, a partir do ano 2002 xurdiron distintas políticas a nivel europeo que fomentan a súa xestión e reciclaxe.

En relación aos residuos téxtiles, na Unión Europea rexéitanse aproximadamente 5,8 millóns de toneladas destes ao ano, dos cales só o 25% son reciclados e 4,3 millóns acaban en incineradoras ou en vertedoiros. De acordo coa información facilitada polo Centro de Información Téxtil e da Confección (CITYC), só en España, no ano 2011, xeráronse 301.600 toneladas de residuos téxtiles. Así, o obxectivo da investigación que se levou a cabo na UPM foi a reintroducción destes residuos téxtiles na cadea produtiva para a obtención de paneis para divisións interiores na construción. É importante resaltar que os residuos empregados non precisan ningún tratamento especial posto que son restos de produtos con control de calidade: retales de fabricación ou restos de fíos, entre outros.

Por outra banda, na produción de paneis é común o uso de aglomerantes químicos que presentan a desvantaxe das emisións contaminantes en espazos interiores e a súa toxicidade, ademais do seu comportamento fronte ao lume. Neste sentido, proponse a recuperación dun conglomerante de baixo consumo enerxético asociado e de excelentes propiedades fronte ao lume ou fronte ás emisións de contaminantes como é o cal.

Con estas premisas, desenvolveuse un panel de fibras téxtiles conglomeradas con cal hidráulico natural. De acordo cos ensaios realizados, obsérvase que os paneis con residuos téxtiles presentan menor densidade respecto doutros comparables do mercado, o que redunda nunha menor penalización estrutural e no aligeramiento dos sistemas de sustentación dos paneis. Ao mesmo tempo, devanditos paneis melloran o comportamento térmico de tal forma que reducen ata dúas veces a condutividade térmica doutros materiais comerciais. Pola súa banda, a introdución de fibras téxtiles tamén mellora o comportamento acústico dos paneis en termos de absorción sonora. 

Por tanto, como sinalan as investigadoras que desenvolveron este novo produto, "o uso deste tipo de paneis mellora substancialmente as condicións térmicas e acústicas das edificacións á vez que reduce o impacto enerxético asociado á produción de materiais de construción e as emisións de gases de efecto invernadoiro".

Via: Gestores de Residuos 
Foto: www.upm.es 
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando