Os RAEE son o residuo que máis crece en España

O consumo de aparellos electrónicos no noso día a día fai que cada vez xeremos máis desperdicios deste tipo. En España, calcúlase que o volume de residuos deste tipo crece un 20% cada ano. Segundo datos de Nacións Unidas e Eurostat, cada español xera, de media, 17 quilogramos de refugallos electrónicos ao ano. 

Ddd1b89a813012649e78e6c233d9ce582f04fe5d
As razóns son o aumento do consumo de tecnoloxía e un mal tratamento dos compoñentes dos mesmos cando se deixan de usar. "Cun tratamento adecuado, poderíase reutilizar entre o 70% e o 90% dos residuos electrónicos que xeramos", apunta Thibaud de Larauze, CEO de Back Market, o primeiro mercado de produtos reacondicionados en España. 

Os datos a nivel mundial son aínda máis graves: cada ano xéranse uns 50 millóns de toneladas de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE), o que a converte no tipo de lixo que máis rápido crece na actualidade, por encima mesmo dos residuos urbanos. Concretamente, o volume de chatarra electrónica aumenta entre un 16% e un 28% cada cinco anos. 

Unha das consecuencias máis graves que ten o incremento destes desperdicios, é que a inmensa maioría dos aparellos electrónicos conteñen elementos tóxicos como o bromo, cadmio, fósforo ou mercurio, que se non se tratan adecuadamente poden provocar grandes danos ao medioambiente e á saúde das persoas. 

Segundo un informe de Nacións Unidas, case a metade dos países membros da UE non cumpren estritamente coa regulación establecida pola Directiva WEEE (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos) sobre o tratamento destes residuos, debido a que as sancións que se aplican non son o suficientemente altas como para disuadir das malas prácticas. 

"A responsabilidade na xestión deste tipo de residuos é compartida. Por unha banda, a administración debe lexislar para controlar o volume de residuos que se xeran e aumentar as medidas de control. Por outro, os consumidores deben concienciarse dos graves problemas que supón este aumento do lixo electrónico, tanto para a nosa contorna como para nosa saúde", conclúe de Larauze.

Vía: Gestores de Residuos
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando