Consulta pública sobre a directiva de redución de bolsas de plástico lixeiras

O ano pasado, a UE adoptou a Directiva 2015/720 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2015, pola que se modificaba a Directiva 94/62/CE no que se refire á redución do consumo de bolsas de plástico lixeiras.

E47ff6e5de94818c7ca8bf765d919e9d3faba70d
O ano pasado, un post de Terraqui do 13 de maio de 2015 informó de que a UE adoptou a Directiva 2015/720 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2015, pola que se modificaba a Directiva 94/62/CE no que se refire á redución do consumo de bolsas de plástico lixeiras.

O obxectivo da presente Directiva 2015/720 céntrase en reducir o consumo de bolsas de plástico dun só uso e á vez limitar o seu impacto negativo no medio ambiente, incrementando a prevención de residuos. Este obxectivo concorda cos obxectivos xerais da política de residuos da Unión e coa xerarquía de residuos establecida na Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

Como moi tarde o 27 de novembro de 2016, debe transponerse o mandato da directiva, polo que procede adoptar unha norma, aplicable en todo o territorio do Estado, que permita establecer as medidas de redución de bolsas para poder garantir que España avanza na redución do seu consumo, de acordo coas seguintes obrigacións:

  • Adopción de medidas para as bolsas de plástico lixeiras (de menos de 50 micras de espesor): ben encamiñadas a lograr como obxectivo máximo de consumo de 90 bolsas de plástico lixeiras por persoa antes de 2020 e 40 bolsas de plástico lixeiras por persoa antes de 2026 ou prohibir a distribución gratuíta antes de 2019. Deberá decidirse se España exclúe destas medidas as bolsas de plástico moi lixeiras (de menos de 15 micras) usadas por motivos de hixiene ou para evitar as perdas de alimentos.
  • Recompilación da información sobre o consumo anual de bolsas de plástico lixeiras en España para remitir a devandita información á Comisión Europea.
  • Realización de campañas de información e sensibilización sobre as consecuencias negativas para o medio ambiente do consumo excesivo de bolsas de plástico lixeiras.
  • Marcado das bolsas de plástico compostables cando se aprobe a etiqueta ou marca correspondente a nivel europeo.
Chegados a este punto, Francia xa efectuou a transposición da Directiva mediante o seu Decreto núm. 2016-379, do 30 de marzo de 2016, e que, no seu caso, pode servir de referente á hora de realizar algunha suxestión sobre o documento exposto a consulta, que pode efectuarse por e-mail á seguinte dirección de correo electrónico: Bzn-sug_residuos@magrama.es.

Via: Gestores de residuos
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando